Coronapandemin

I detta inlägg hittar du vad olika myndigheter har att säga om Coronapandemin.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en svensk myndighet som systematiskt arbetar för att förhindra samt minska smittspridning i det svenska samhället, vilket ska resultera i minskade negativa påföljder för samhället som individer. Genom noggranna övervakningar och analyser är Folkhälsomyndigheten även mycket följsamma Coronapandemins utveckling. Utifrån dessa övervakningar och analyser kombinerat med deras kunskap kan de ge olika rekommendationer anpassade efter läget i samhället. Just nu är deras högsta prioritet vaccineringen, för att minska smittspridningen på Covid-19. Folkhälsomyndigheten har även olika rekommendationer beroende på om du är vaccinerad, respektive ovaccinerad. Något som ofta klargörs när Folkhälsomyndigheten håller pressträffar men som också syns på deras hemsida, är att alla har ett lika stort ansvar att skydda sig själva från smittan som till andra. De tydliggör även vilken riskgruppen är samt att extra hänsyn bör tas till dessa, likaså till de som är 70 år eller äldre.

Vaccination – FHM

Som tidigare nämnts är vaccination det som Folkhälsomyndigheten rekommenderar starkast, och att alla över 12 år vaccinerar sig mot Covid-19. Något som de också rekommenderar är påfyllnadsdoser för de som är 18 år eller äldre. Syftet med påfyllnadsdoser är att erbjuda ännu ett skydd mot viruset, speciellt på de grupper där skyddet mot infektionen börjar minska.

Resor i Europa

Friheten att resa och känslan att komma iväg är oftast väldigt befriande och rogivande. Dock är det något som de senaste åren om inte omöjligt, varit svårt med tanke på smittspridningen av Covid-19 i världen. Reserestriktionerna i våra grannländer och övriga Europa har kommit och gått, men alltid haft intentionen att ha människors säkerhet i första rum. Tillsammans har EU-länderna kommit fram till att samordna åtgärderna inom fyra olika områden. Första området är att kartlägga smittläget i olika färger, från grönt till orange, rött och grått. Därpå kommer gemensamma kriterier för att införa reserestriktioner. För det tredje området gäller en ökad tydlighet för resande människor, gällande vilka restriktioner som gäller i de röda områdena. Den sista punkten på listan är likt det som svenska Folkhälsomyndigheten fokuserar på, och den är att ge tydlig och aktuell information för allmänheten för att på det sättet informera folket om läget i samhället och övriga Europa. I vissa fall har restriktionerna i övriga Europa på ett negativt sätt påverkat människors möjlighet och rätt att röra sig fritt inom EU. Dessa konsekvenser har även påverkat samhället, och inte bara individer. Ekonomin är en faktor som påverkats negativt av detta.

Region Stockholm

Region Stockholm står var dag till svars för olika komponenter för att bidra till den regionala utvecklingen. I den nuvarande tiden vi befinner oss i ligger största fokuset i upprätthållningen av kollektivtrafik samt sjukvård. I Region Stockholm har nu arbetet för påfyllnadsdoser börjat, och från och med första veckan i Januari 2022 kan nu vuxna från 18 år och över ta en påfyllnadsdos om de tagit den andra dosen för 6 månader sedan. Ett SMS skickas till de som befinner sig inom denna grupp, och kan via ”Alltid Öppet” applikationen boka tid för den tredje dosen. Uppgången av patienter smittade av Covid-19 genom perioden 28 december till 3 januari ligger på nästan 100 (99) procentig skillnad uppåt, i förhållande till den föregående veckan. Det finns även en tydlig ökning av inlagda patienter på någon av regionens sjukhus, där utvecklingen inte heller ser ut att smalna av.

Rulla till toppen